martes, 26 de abril de 2011

ACTIVITAT GRUPAL 9: LA MEMORIA

La actividad que hemos decidido dentro de  nuestro grupo a sido la de  LOS ANIMALES

Nombre de la actividat: Los animales
Edat: 23 meses.
Espacio: Casa.
Material: Cuento, animales, música.

Objectivos:
-Identificar los sonidos de los animales.
-Nombrar los nombres de los animales.
-Memorizar los nombres de los animales.
-Imitar el sonido de los animales.

Desarrollo de la actividad:
 Nos sentaremos en un lugar adecuado con Laia, luego le explicare  un cuento de animales mostrandole  y nombrandole  cada animal repetidas veces, seguidamente escucharemos la canción ”los animales”, dónde se escucha el mugido de la vaca, el ladrido del perro  y el maullido del gato; varias veces hasta que reconozca el  sonido que produce los animales y los pueda imitar.
Para reforzar las dos actividades y evaluar lo aprendido,  le facilitaremos diferentes  juguetes de animales , luego mostraremos y preguntaremos el nombre y sonido de cada animal.
¿Qué animal  és?
¿Cómo hace la vaca?


ITEMS
NUNCA
ALGUNA VEZ
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
OBSERVACIONES
Identifica los sonidos de los animales.

Nombra los animales.

Memoriza el nombre de los animales.

Imita el sonido de los animales.


sábado, 23 de abril de 2011

ACTIVIDAD 9 LA MEMORIA

TITOL:  APRENEM ELS COLORS
EDAT:   23 MESOS
MATERIAL: DIBUIXOS, COLORS, COLUMPIS
 
OBJECTIUS:         -Observar dels diferents columpis del parc.
                              -Identificar els  colors.
                              -Memoritzar els columpis que hem pujat.

CONTINGUTS:   -Columpis
                             -Colors
                             -Dibuixos

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:

Anirem al parc a jugar i pujarem als diferents columpis, mentrestan anirem anomenan els columpis i del color que son, després farem que la nena els repeteixi.
Quan arriben a casa parlarem de on hem estat i d'aquesta manera veurem si la nena s'enrecorda. Seguidament l'hi explicarem que pintarem un dibuix, en el qual hi haura dibuixats els columpis del parc i els tindra de pintar del color corresponent.

                                                                           SEMPRE       A VEGADES      SOVINT        MAI
Observa els diferents columpis

Identifica els colors

Memoritza els columpis que hem pujat

viernes, 8 de abril de 2011

(GRUPAL) ACTIVITAT 7: OBSERVACIÓ TÒNIC-POSTURAL.

 


En aquesta imatge podem observar una nena de color.Es troba al carrer, observem que va vestida amb un vestit estampat roig. El seu voltant esta mullat. Ella subjecta un vol d'alumini amb la mà dreta. Aquest vol el condueix sota un goteix d'aigua, amb la intenció de plenar-lo. Amb aquest acte podem dir que la nena té la pinça completament assolida, ja i que pot agafar el vol i mantenir-lo firme sense cap dificultat, dona la sensació que aquest acte no és la primera vegada que el dur a terme, sinó que ho ha fet més d'una vegada. Si ens fixem en la seva musculatura observem que manté el cos en tensió ja i que el seu cos esta concentrat en plena el vol d'aigua. L'equilibri el té asumit, en aquest cas ens referim a l'estàtic. En quan a la lateralitat penso que no la té assolida però tot i això la nena predomina amb la mà dreta, que és amb la mà que està agafant el vol. Segons tots aquests arguments sol em cal dir que l'edat en la que es troba la nena són els 3- 4 anys.
En aquesta imatge observem un nen, que es troba ajupit i està jugant amb uns encaixables. Observem que el nen subjecta la torre amb la mà esquerra i encaixa una peça amb la mà dreta. Segons aquesta observació puc dir que el nen no té definida la lateralitat ja i que utilitza una mà com l'altra. Tot i així cal dir que la pinça la té totalment definida. Gràcies  a la postura del nen podem dir que es capaç de caminar per ell sol sense necessitar l'ajuda de ningú. En quan a l'equilibri podem dir que és estàtic ja i que es pot mantenir ajupit i fer la torre sense balancejar-se ni caure. Per aquests motius dic que l'infant té entre 18-20 mesos.En aquesta imatge observem un nen que es troba assegut al terra amb un llibre recolzat en els genolls i intenta pasar les fulles i ho aconsegueix. Es mante assegut sense cap dificultat, així doncs podem dir que l'equilibri és estàtic i el té assolit. Podem dir que la pinça la té assolida. La lateralitats encara no la té definida però observem que utilitza la mà dreta. Així doncs penso que l'infant té entre 8 i 10 mesos.

miércoles, 6 de abril de 2011

8 DESENVOLUPAMENT COGNITIU PIAGET

SENSORIOMOTOR DE 0 A 2 ANYS

SUBESTADI 1 DE 0-1 MESOS
1- Exercici dels reflexes de succió, ja que per el mateix sense ensenyar-li ja te aquest instint de succionar.
2- Reacció circular secundària, coordina agafar les coses i golpejar-les per fer sorrol i reacciona
segons si li agrada o no.

SUBESTADI 4 DE 8-12 MESOS
3-Coordinació, per aconseguir un objectiu últim, quan li llançemt una pilota coordina diferents esquemes per agafar-la amb una ma, un braç, saltan.
4-També pot fer moviments amb el seu cos que no veu, obre la boca quan obre la capsa.Quan li donem el sonall el moura perque sap que sona.

SUBESTADI 5 DE 12-18 MESOS
5-Descobriment de nous mitjans per experimentació, ja començar a caminar , vol agafar alguna cosa i s'estira per agafar-lo.
6-Troba el objecte que amagues canvianle de puesto.
7-La assimilació i comodació estan clarament diferenciades, sap perque serveix cada cosa.

SUBESTADI 6 DE 18-24 MESOS
8-Intervenció de nous mitjans per combinació, quan veuen alguna cosa que no arriben agafen la cadira per pujar-se.
9-Respecte a la permanència de l'objecte, sap quines  son les seves joguines i del seu germa.
10-Accés a la representació, pot representar una cosa aunque no la vegui.

PREOPERATÒRIA  DE 2 A 6 ANYS.
És el pas que fa un infant  desde l'acció fins a fer aquesta acció.

SUBESTADI 1 DE 2 A 4 ANYS
1-Nocions que lliga l'infant a la utilització de les primeres paraules amb valor representatiu (signes)
2-Preconceptes és el canci del objecte, quan la mare va a la peluqueria i es queda mirant és la mare o no.

SUBESTADI 2 DE 4 A 7 ANYS
3-Pensament intuïtiu, el raonament està relacionat al realisme, animisme i artificialisme.
Animisme atribuir vida a objectes animals. (el cotxe es cança)
Realisme diferenciació de real i no real, (somni)
Artificialismeés pensa que totes les coses que existeixen estan fabricada per un esser humà o sobrehumà. (El cotxe hem segueix)
4-Adquisició d'invariants: identitats i funcions, son les qualitats que fa que pugui reconèixer un objecte com a tal.
-Les essencials i no essencials.
5- El infant capte algunes variants per proder reconèixer el objecte, però no capta les variants quantitatives.
(Identitats).
-És capaç de d'apreciar la relació entre dos fets: una cosa passa perque abans a succeït un altra, una depent de l'altra. Té problemes en les relacions de quantitats.

viernes, 1 de abril de 2011

conclusió de les activitats del video.

Sobre les activitats que hem penxat  al blogger penso que totes estan bé, hem decidit de experimentar amb la farina i la de buscar la pilota ja que per la edat de la nena son les més adequades.