martes, 26 de abril de 2011

ACTIVITAT GRUPAL 9: LA MEMORIA

La actividad que hemos decidido dentro de  nuestro grupo a sido la de  LOS ANIMALES

Nombre de la actividat: Los animales
Edat: 23 meses.
Espacio: Casa.
Material: Cuento, animales, música.

Objectivos:
-Identificar los sonidos de los animales.
-Nombrar los nombres de los animales.
-Memorizar los nombres de los animales.
-Imitar el sonido de los animales.

Desarrollo de la actividad:
 Nos sentaremos en un lugar adecuado con Laia, luego le explicare  un cuento de animales mostrandole  y nombrandole  cada animal repetidas veces, seguidamente escucharemos la canción ”los animales”, dónde se escucha el mugido de la vaca, el ladrido del perro  y el maullido del gato; varias veces hasta que reconozca el  sonido que produce los animales y los pueda imitar.
Para reforzar las dos actividades y evaluar lo aprendido,  le facilitaremos diferentes  juguetes de animales , luego mostraremos y preguntaremos el nombre y sonido de cada animal.
¿Qué animal  és?
¿Cómo hace la vaca?


ITEMS
NUNCA
ALGUNA VEZ
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
OBSERVACIONES
Identifica los sonidos de los animales.

Nombra los animales.

Memoriza el nombre de los animales.

Imita el sonido de los animales.


sábado, 23 de abril de 2011

ACTIVIDAD 9 LA MEMORIA

TITOL:  APRENEM ELS COLORS
EDAT:   23 MESOS
MATERIAL: DIBUIXOS, COLORS, COLUMPIS
 
OBJECTIUS:         -Observar dels diferents columpis del parc.
                              -Identificar els  colors.
                              -Memoritzar els columpis que hem pujat.

CONTINGUTS:   -Columpis
                             -Colors
                             -Dibuixos

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:

Anirem al parc a jugar i pujarem als diferents columpis, mentrestan anirem anomenan els columpis i del color que son, després farem que la nena els repeteixi.
Quan arriben a casa parlarem de on hem estat i d'aquesta manera veurem si la nena s'enrecorda. Seguidament l'hi explicarem que pintarem un dibuix, en el qual hi haura dibuixats els columpis del parc i els tindra de pintar del color corresponent.

                                                                           SEMPRE       A VEGADES      SOVINT        MAI
Observa els diferents columpis

Identifica els colors

Memoritza els columpis que hem pujat

viernes, 8 de abril de 2011

(GRUPAL) ACTIVITAT 7: OBSERVACIÓ TÒNIC-POSTURAL.

 


En aquesta imatge podem observar una nena de color.Es troba al carrer, observem que va vestida amb un vestit estampat roig. El seu voltant esta mullat. Ella subjecta un vol d'alumini amb la mà dreta. Aquest vol el condueix sota un goteix d'aigua, amb la intenció de plenar-lo. Amb aquest acte podem dir que la nena té la pinça completament assolida, ja i que pot agafar el vol i mantenir-lo firme sense cap dificultat, dona la sensació que aquest acte no és la primera vegada que el dur a terme, sinó que ho ha fet més d'una vegada. Si ens fixem en la seva musculatura observem que manté el cos en tensió ja i que el seu cos esta concentrat en plena el vol d'aigua. L'equilibri el té asumit, en aquest cas ens referim a l'estàtic. En quan a la lateralitat penso que no la té assolida però tot i això la nena predomina amb la mà dreta, que és amb la mà que està agafant el vol. Segons tots aquests arguments sol em cal dir que l'edat en la que es troba la nena són els 3- 4 anys.
En aquesta imatge observem un nen, que es troba ajupit i està jugant amb uns encaixables. Observem que el nen subjecta la torre amb la mà esquerra i encaixa una peça amb la mà dreta. Segons aquesta observació puc dir que el nen no té definida la lateralitat ja i que utilitza una mà com l'altra. Tot i així cal dir que la pinça la té totalment definida. Gràcies  a la postura del nen podem dir que es capaç de caminar per ell sol sense necessitar l'ajuda de ningú. En quan a l'equilibri podem dir que és estàtic ja i que es pot mantenir ajupit i fer la torre sense balancejar-se ni caure. Per aquests motius dic que l'infant té entre 18-20 mesos.En aquesta imatge observem un nen que es troba assegut al terra amb un llibre recolzat en els genolls i intenta pasar les fulles i ho aconsegueix. Es mante assegut sense cap dificultat, així doncs podem dir que l'equilibri és estàtic i el té assolit. Podem dir que la pinça la té assolida. La lateralitats encara no la té definida però observem que utilitza la mà dreta. Així doncs penso que l'infant té entre 8 i 10 mesos.

miércoles, 6 de abril de 2011

8 DESENVOLUPAMENT COGNITIU PIAGET

SENSORIOMOTOR DE 0 A 2 ANYS

SUBESTADI 1 DE 0-1 MESOS
1- Exercici dels reflexes de succió, ja que per el mateix sense ensenyar-li ja te aquest instint de succionar.
2- Reacció circular secundària, coordina agafar les coses i golpejar-les per fer sorrol i reacciona
segons si li agrada o no.

SUBESTADI 4 DE 8-12 MESOS
3-Coordinació, per aconseguir un objectiu últim, quan li llançemt una pilota coordina diferents esquemes per agafar-la amb una ma, un braç, saltan.
4-També pot fer moviments amb el seu cos que no veu, obre la boca quan obre la capsa.Quan li donem el sonall el moura perque sap que sona.

SUBESTADI 5 DE 12-18 MESOS
5-Descobriment de nous mitjans per experimentació, ja començar a caminar , vol agafar alguna cosa i s'estira per agafar-lo.
6-Troba el objecte que amagues canvianle de puesto.
7-La assimilació i comodació estan clarament diferenciades, sap perque serveix cada cosa.

SUBESTADI 6 DE 18-24 MESOS
8-Intervenció de nous mitjans per combinació, quan veuen alguna cosa que no arriben agafen la cadira per pujar-se.
9-Respecte a la permanència de l'objecte, sap quines  son les seves joguines i del seu germa.
10-Accés a la representació, pot representar una cosa aunque no la vegui.

PREOPERATÒRIA  DE 2 A 6 ANYS.
És el pas que fa un infant  desde l'acció fins a fer aquesta acció.

SUBESTADI 1 DE 2 A 4 ANYS
1-Nocions que lliga l'infant a la utilització de les primeres paraules amb valor representatiu (signes)
2-Preconceptes és el canci del objecte, quan la mare va a la peluqueria i es queda mirant és la mare o no.

SUBESTADI 2 DE 4 A 7 ANYS
3-Pensament intuïtiu, el raonament està relacionat al realisme, animisme i artificialisme.
Animisme atribuir vida a objectes animals. (el cotxe es cança)
Realisme diferenciació de real i no real, (somni)
Artificialismeés pensa que totes les coses que existeixen estan fabricada per un esser humà o sobrehumà. (El cotxe hem segueix)
4-Adquisició d'invariants: identitats i funcions, son les qualitats que fa que pugui reconèixer un objecte com a tal.
-Les essencials i no essencials.
5- El infant capte algunes variants per proder reconèixer el objecte, però no capta les variants quantitatives.
(Identitats).
-És capaç de d'apreciar la relació entre dos fets: una cosa passa perque abans a succeït un altra, una depent de l'altra. Té problemes en les relacions de quantitats.

viernes, 1 de abril de 2011

conclusió de les activitats del video.

Sobre les activitats que hem penxat  al blogger penso que totes estan bé, hem decidit de experimentar amb la farina i la de buscar la pilota ja que per la edat de la nena son les més adequades.

viernes, 25 de marzo de 2011

Activitat 7 TONICO--POSTURAL

IMATGE 1
En aquesta imatge es veu un nen pobre sense sabates  que està de peu agafant aigua que cau d’una manega de subministrament, sembla que estigui una mica trist. El to muscular es de fons ja que té els músculs en repòs. La prensió la té assolida per la forma que agafa la safata.  L’equilibri és estàtic. Penso que la lateralitat no està definida. Penso  que aquest nen té uns 2 anys ja que  sembla més petit, ja que el seu desenvolupament amb les seves condicions no és el mateix.

   IMATGE  2     És un nen que esta ajupit al terra jugant a construir una torre, esta tranquil, content i concentrat. El to muscular és d’acció, ja que fa l’activitat motora voluntària. La prensió la te assolida. El equilibri és dinàmic ja que esta en moviment per agafar les peces per fer la torre. Penso  que la seva lateralitat no la te definida . Aquest nen té 2’5 anys ja que agafa la peça amb la ma dreta i la encaixa en la torre.
IMATGE   3
En aquesta imatge el nen esta assegut al terra mirant un conte entusiasmat i content assenyalant amb el dit els dibuixos. El to muscular és de fons ja que esta en repòs. La prensió no la té assolida. L’equilibri és estàtic ja que esta assegut sense moure. Aquest nen té uns 9 mesos.


domingo, 13 de marzo de 2011

Activitats per a la nena

ACTIVITAT PER A CASA
A casa agafarem tres gots de diferents colors i una pilota petita. Asseurem a la nena al terra i jo al d'avant.
En mig ficarem els gots i amagarem la pilota, axecarem el got en el que esta. La tornarem amagar i  li direm a la nena que la busqui. Desprès de fer-lo dos o tres vegades la deixarem sola i observarem el que fa.
Treballarem la extructuració espacial, no hi es el objecte però el buscar.
Objectiu:  Buscar la pilota.
                Treballar la trayectoria dels got quan l'axeca per buscar i amagar la pilota.


ACTIVITAT A L'AULA
Explicarem  la nena que farem un mural de diferent fulles dels arbres .
Surtirem al pati a recollir fulles dels arbres,  la nena agafara les fulles i les ficara din d'una capsa de cartro que hem ficat al mig del pati.
Quan tinguem unes cuantes anirem dins de l'aula i las enganxarem al mural.
Amb aquesta activitat treballarem la psicomotricitat de la nena, caminant per el pati, agafant les fulles i ficant-les a la capsa i treballem el temps que passa desde que agafem les fulles fins que fem el mural.
Objectiu: Treballar la psicomotricitat.
              Treballar el temps que passa desde la primera part de l'activitat fins a la segona part.

viernes, 11 de marzo de 2011

ACTIVITAT 6 ESPAI TEMPS

ESPAI
El infant té una orientació i una estructuració espacial que és on és desenvolupa durant el procés de la seva vida.
L’espai apareix relacionat amb l’esquema corporal, temporalitat i lateralitat.
L’espai pot ser:
·         Perceptiu o sensoriomotor  de o a 3 anys, es la experiència sensorial que pot a tindre el nen (nen i entre el Objecte)
Mitjançant les relacions topològiques l’infant estableix una relació entre elles i l’espai aconseguí la percepció de l’espai, domina fins als 7 anys.
o   Relació de continuïtat.
o   Relació de separació.
o   Relació d’ordre succió
o   Relació de l’entorn.
·         Figuratiu o representatiu a partir de 3 anys a partir de la representació mental apareix el llenguatge.
    Dins d’aquest hi ha:
o   Relacions projectives (5-7), llargada, amplada.
o   Relacions matemàtiques més de 7 anys, coordinació dels objectes.
L’infant s’orienta a  través de les relacions topològiques.

Estructuració espacial és la capacitat de situar o orientar objectes, persones entre si que té el nen.

                Hi ha dues etapes:
·         Perceptiva:
o   De 0 a 4 mesos l’ infirmació que al nen depèn de la mare el respon amb plors, rialles. Espai corporal
o   De 4 a 3 anys espai ambiental.
       4 – 9 mesos coordinació oculo-manual
       9 busca el objecte sense que no i sigui.
         9 – 12 s’interessa pel objecte quan el llança.
A partir del any dominen relacions topològiques
·         Representativa: Espai simbòlic
De 3 – 7 anys  continuen dominen relacions topològiques i las projectives doncs dominen dos espais i apareix l’espai simbòlic
 Als 5 apareixen les projectives.
Després dels 7 apareixen relacions mètriques i espai racional.

TEMPS
És la durada i successió de les coses, considerada com a transcorrent d’una manera continua i uniforme. (Experiències viscudes per el nen).
 Fase sensoriomotora de 0 a 2 anys , assimila el temps biològic i ritmes interns del cos. Adquisició d’elements bàsics.
·         Fase representativa el nen organitza i representa les accions en el temps objectiu.(temps subjectiu-objectiu)
o   2 any compren la paraula aviat.
o   3 diferencia present i futur.
o   4 distingeix els termes del dia.
o   7 comença actua en el temps objectiu i s’organitza.

Factors d’estructuració temporal:
·         Maduració neurològica.
·         Desenvolupament postural.
·         Funcions sensorials.
·         Desenvolupament motor.
·         Interacció humana.
Tipus de temps:
·         Biològic ritmes del propi cos cada persona té el seu (estiu hivern).
·         Subjectiu és sent segons la pròpia motivació (a les 8  aniré a passejar).
·         Objectiu sempre transcorre en una velocitat i per a tots igual (hores rellotge).

jueves, 3 de marzo de 2011

ACTIVITAT 5 OBSERVACIÓ TÒNIC-POSTURALPodem observar el nen assegut davant d'un ordinador.Veiem que amb una mà s'aguante i l'altra toca les tecles del ordinador. La seva postura esta inclinat cap endavant, doncs té un equilibri estàtic, ja que es mante sol assegut. La pinça la te assolida, utilitza la mà dreta però la seva lateralitat no esta definida.El mùsculs estàn en repos al estat sentats, doncs te un to de fons i una bona eutonia per la postura.
Té uns 10 mesos.
Aquesta nena esta en cuclilles, intenta agafar l'herba amb la mà esquerra. La lateralitat és homogènia però no es determinada fins apartir dels 3-6 anys.Té coordinació oculo-manual. El equilibri és dinàmic, ja que no cau i manté la posició.
Té uns 12-14 mesos.

És un nen correctament assegut en una cadira fen un dibuix, l'equilibri és dinàmic, ja que la postura que esta és correcta. La lateralitat homogènia perquè utilitza la part dreta per agafar el color amb la mà dreta i amb la esquerra agafar el paper.
Té uns 5 anys.

lunes, 10 de enero de 2011

unitat formativa 2. proposta grupal

l voltant de les 4 setmanes el coll ancara és dèbil,i el cap li cau si no se li subjecta.Si està de cap per avall aixeca la barbeta uns segons.
 
 •        Entre els 3, 4 i 5 mesos mantenint-li el cos en posició erecta, sosté el cap durant més de 10 segons. Als 5 mesos aguanta completament el cap.


 •          Dels 5 als 7 mesos es gira tot sol passant de bocaterrosa a panxa enlaire i a la inversa.


 • ·         Dels 7 als 9 mesos es manté assegut sense ajudar-se de les mans més de 10 segons.


 •          Dels 9 als 11 mesos es desplaça sol per el terra reptant, a culades o a quatre grapes.
 • ·         Dels 10 als 12 mesos s'alça sol agafant-se a un suport. • .         Dels 13 als 15 mesos camina tot sol un mínim de 10 passes.


 • ·         Dels 18 als 20 mesos puja i baixa els graons donant-li la mà.

 • ·         Dels 20 als 22 camina assegut en un tricicle sense pedals. • ·         Dels 22 als 24 comença a córrer lliurement. • ·         A partir dels 24 mesos primers gargots. • ·         A partir dels 30 mesos comença a saltar amb els dos peus junts cap a dalt.

 • L’infant durant el primer semestre del tercer any de vida(24-36 mesos):
-Amassa la plastilina amb les mans sense construir res.
-Acció de punxar amb el punxó,sense silutejar cap figura ni seguir cap traçat.
-Acció d’enfilar
-Acció d’entomar
-Tallar paper amb les tisores sense control ni límit.
 • L’infant durant el segon semestre del tercer any de vida(30-36 mesos):
-Fa traços verticals i horitzontals sense control ni limits i sense agafar bé el llapis.
-Contrueix un pont imitant un model.
-Copia un cercle.
 -Acció de cargolar.
-Contrueix una torre de sis tubs.
-Acció de desembolicar, sense estripar el paper.