domingo, 26 de diciembre de 2010

OBSERVACIÓ DEL MOVIMENT ACTIVITAT 4

1- IMATGE

El periode evolutiu és de 4 a 6 mesos, ja que ell mateix s'ha agafar amb les mans els peus, i també situat en aquesta posició supina s'impulsa activament agafant-se a les mans d'algu. Porta les mans davant del cos.
Esta content i mirant alguna persona coneguda o alguna cosa que li crida l'atenció, ja que gira el cap.
Escala evolutiva correspont al concepte de PETITS MÚSCULS.
La prensió  és la coordinació entre el espai visual i l'espai tàctil: el nen observa detingudament les seves mans
i s'ha agafar els peus o un objecte.2- IMATGE

El periode evolutiu és de 9 a 11 mesos, ja que és desplaça sol per terra, reptant, a culades i en aquesta imatge a cuatre grapes.
L'escala evolutiva  correspon als PETITS MÚSCULS.
Esta conten hi va abuscar alguna cosa o experimentar per ell mateix.
Cordinar el moviment braçcos i cames.
La prensió entre el novè i desè mes entren en joc les articulacions del braç i la mà,  agafar el que vol amb la pinça formada pel polze i l'index.
3- IMATGE

És una nena de 6 anys i esta enfadada, penso que no li agrada gaire el menjar. I suposo que mira a la mare, esperant que li digui alguna cosa.
Aquesta imatge te una expressió molt personal atraves dels gestos que fa.
L'activitat motora de l'èsser huma es converteix en llenguatge corporal ja que es carrega de sentiments i d'emocions.4- IMATGE

Són nens de uns dos anys, ja que poden menjar sols.
El desenvolupament és diferent, són nens del tercer món i el seu desenvolupament motriu  no esta igual de desarrollat que els nens amb les seves necesitats cobertes.
Estan contents, tenen menjar, aunque la expresió no s'identifica gaire be.


miércoles, 15 de diciembre de 2010

UF2 PROPOSTA INDIVIDUAL ACTIVITAT 2

PERÍODE EVOLUTIU

Primer any
- Mantenint-li el cos posició erecta, sosté el cap durant mes de deu segons. (3-4-5 mesos)
-Es gira tot sol passant de cap avall a cap amunt.  (5-6-7 mesos)
-Es desplaça sol per terra, a culades o quatre grapes. (9-10-11 mesos)
-Se sosté tot sol, dret, sense agafar-se en lloc durant més de deu segons. (11-12-13 mesos)


Segon any
-Camina tot sol un mínin de deu passes. (13-14-15 mesos)
-Deixant-lo assegut a terra és capaç d'axecar-se tot sol, sense agafar-se. (15-16-17 mesos)
-Puja i baixa un graó d'escala donant-li la ma. (18-19-20 mesos)
-Comença a córrer lliurement. (22-23-24 mesos)


Tercer any
-Amassa la plastilina amb les mans i recull amb les mans una pilota llençada cap a ell (acció d'entomar) a una distància no superior a un metre. (24.30 mesos)
-Fa traços de verticals i horizontals per imitació sense control de límits i sense agafar correctament el llapis. També construeix una torre de sis cubs. (30-36 mesos)

viernes, 19 de noviembre de 2010

Desenvolupament dels sentits activitat 2

LA VISIÓ

El feto a les catorce setmanes se le desarrolla els párpados i els ulls plenament formats, començen a respondre als estímuls exters.
Cap al setimo mes els ulls estaran formats i s'obriran.Pot diferenciar la llum de la oscuritat.  El camp visual alo neixer es de 20 a 25cm, casi seg. Cap a primer mes pot fitxar la mirada, i al tercer es capaz de seguir un objecte en  moviment.


LA OÍDA

És un  dels sentits que mes desarrolla el feto. Desde la primera setmana de gestació, la oída és perfecta.
El feto de 26 setmanes escolten frecuencies de sonido que nosaltres no percibin.
Als cinc mesos distungeis la veu dels familiars.
De 2 a 3 anys es capas de reconeixer una canço.
EL TACTE

Aquesr sentit és el que te un maximo desarrollo en el recien nascut. La sensibilidad del calor i el fred esta completament desarrollada en el recien nascut.
La sensibilitat tàctil esta desarrollada en els palmells de la ma, en la planta del peus i en la cara.
Al dos anys es capaz de localitzar un punt dolors en el seu cos.
Aprenen a coneixer els objectes ficanser-los a la boca.
EL GUST

El feto a les 22 setmanes pot distinguir el dolç del amarg. El lactan els sabors que precisen amb més facilitats és el dolç i el acid. Al any imig acepta sabors amargs.
 Apartir del tercer o quart mes començen a desarrollar la coordinacuó óculo-manua (gust, vists i tacte).


EL OLFACTE
El feto a la setmana 26 de gestació dintre dels pulmons s'han format els alvèolos pulmonars i aumnetaran fins als 8 anys. Cap a la setmana 30 ha desarrollat el ritme respiratori madur i els alveols pulmonars es preparen per el alient fora del uter.
El olfacte en el recien nascut és el meny desarrollat. Els nens de corta edat es el sentit que tenen una mica atrofiat i és dificel saber si realmente el perceben els olors perque normalment estan refredats i amb el nas tapat.

martes, 9 de noviembre de 2010

ACTIVITAT 1 UNITAT FORMATIVA 5 GRUP
 
 
 
PSICOMOTRICITAT


Per a nosaltres la psicomotricitat vol fer palès la comunicació que hi ha entre el cos i la ment ja que tot moviment, que no sigui reflex, respon a la voluntat.
És una pràctica que té com objectiu el desenvolupament global de l'infant ja que implica el cos, la ment i l'intel·lecte. A través de la seva pràctica el nen adquireix un major coneixement del seu propi cos, de les seves capacitats i les seves limitacions, aprèn a comunicar-se amb els altres, desenvolupa la seva capacitat de creació i de pensament operacional.

PSICOMOTRICITAT FUNCIONALAquest tipus de psicomotricitat es basa en que l'educador diu el que s'ha de fer, per tant , el nen no és lliure sinó que actua segons les ordres de l'educador.
PSICOMOTRICITAT RELACIONAL


En aquest tipus de psicomotricitat l'educador no diu el que s'ha de fer, se limita a estimular al nen a que lliurement actui per a satisfer el seu proipi desig i es posi en relació amb els altres ( persones i objectes).

viernes, 5 de noviembre de 2010

Actividad 1 UF5, Individual

PSICOMOTRICITAT
El desenvolupament entre la relació cos i la ment a partir del moviment que pot ser per un desig, reflexe. un sentiment.
TIPUS
-RELACIONAL:
L'educador ha d'estimula al nen per a que faci el que vulgui. La finalitat  es que el nen amb el seu cos pugui relacionar-se emb els altres. Es treballa el sensoriomotriu, simbòlic i de representació.
-INSTRUMENTAL

El educador diu el que ha de fer, els instruments musicals modifiquen les ones sonores, les tisores són un instrument per cambiar i tallar el paper.
El cos entenem que és el instrument que al nen li serveix per apendre a utilitzar-lo, dominar-lo i es treballa perque el nen aprenguii coordinar el seu cos.

viernes, 8 de octubre de 2010