viernes, 25 de marzo de 2011

Activitat 7 TONICO--POSTURAL

IMATGE 1
En aquesta imatge es veu un nen pobre sense sabates  que està de peu agafant aigua que cau d’una manega de subministrament, sembla que estigui una mica trist. El to muscular es de fons ja que té els músculs en repòs. La prensió la té assolida per la forma que agafa la safata.  L’equilibri és estàtic. Penso que la lateralitat no està definida. Penso  que aquest nen té uns 2 anys ja que  sembla més petit, ja que el seu desenvolupament amb les seves condicions no és el mateix.

   IMATGE  2     És un nen que esta ajupit al terra jugant a construir una torre, esta tranquil, content i concentrat. El to muscular és d’acció, ja que fa l’activitat motora voluntària. La prensió la te assolida. El equilibri és dinàmic ja que esta en moviment per agafar les peces per fer la torre. Penso  que la seva lateralitat no la te definida . Aquest nen té 2’5 anys ja que agafa la peça amb la ma dreta i la encaixa en la torre.
IMATGE   3
En aquesta imatge el nen esta assegut al terra mirant un conte entusiasmat i content assenyalant amb el dit els dibuixos. El to muscular és de fons ja que esta en repòs. La prensió no la té assolida. L’equilibri és estàtic ja que esta assegut sense moure. Aquest nen té uns 9 mesos.


domingo, 13 de marzo de 2011

Activitats per a la nena

ACTIVITAT PER A CASA
A casa agafarem tres gots de diferents colors i una pilota petita. Asseurem a la nena al terra i jo al d'avant.
En mig ficarem els gots i amagarem la pilota, axecarem el got en el que esta. La tornarem amagar i  li direm a la nena que la busqui. Desprès de fer-lo dos o tres vegades la deixarem sola i observarem el que fa.
Treballarem la extructuració espacial, no hi es el objecte però el buscar.
Objectiu:  Buscar la pilota.
                Treballar la trayectoria dels got quan l'axeca per buscar i amagar la pilota.


ACTIVITAT A L'AULA
Explicarem  la nena que farem un mural de diferent fulles dels arbres .
Surtirem al pati a recollir fulles dels arbres,  la nena agafara les fulles i les ficara din d'una capsa de cartro que hem ficat al mig del pati.
Quan tinguem unes cuantes anirem dins de l'aula i las enganxarem al mural.
Amb aquesta activitat treballarem la psicomotricitat de la nena, caminant per el pati, agafant les fulles i ficant-les a la capsa i treballem el temps que passa desde que agafem les fulles fins que fem el mural.
Objectiu: Treballar la psicomotricitat.
              Treballar el temps que passa desde la primera part de l'activitat fins a la segona part.

viernes, 11 de marzo de 2011

ACTIVITAT 6 ESPAI TEMPS

ESPAI
El infant té una orientació i una estructuració espacial que és on és desenvolupa durant el procés de la seva vida.
L’espai apareix relacionat amb l’esquema corporal, temporalitat i lateralitat.
L’espai pot ser:
·         Perceptiu o sensoriomotor  de o a 3 anys, es la experiència sensorial que pot a tindre el nen (nen i entre el Objecte)
Mitjançant les relacions topològiques l’infant estableix una relació entre elles i l’espai aconseguí la percepció de l’espai, domina fins als 7 anys.
o   Relació de continuïtat.
o   Relació de separació.
o   Relació d’ordre succió
o   Relació de l’entorn.
·         Figuratiu o representatiu a partir de 3 anys a partir de la representació mental apareix el llenguatge.
    Dins d’aquest hi ha:
o   Relacions projectives (5-7), llargada, amplada.
o   Relacions matemàtiques més de 7 anys, coordinació dels objectes.
L’infant s’orienta a  través de les relacions topològiques.

Estructuració espacial és la capacitat de situar o orientar objectes, persones entre si que té el nen.

                Hi ha dues etapes:
·         Perceptiva:
o   De 0 a 4 mesos l’ infirmació que al nen depèn de la mare el respon amb plors, rialles. Espai corporal
o   De 4 a 3 anys espai ambiental.
       4 – 9 mesos coordinació oculo-manual
       9 busca el objecte sense que no i sigui.
         9 – 12 s’interessa pel objecte quan el llança.
A partir del any dominen relacions topològiques
·         Representativa: Espai simbòlic
De 3 – 7 anys  continuen dominen relacions topològiques i las projectives doncs dominen dos espais i apareix l’espai simbòlic
 Als 5 apareixen les projectives.
Després dels 7 apareixen relacions mètriques i espai racional.

TEMPS
És la durada i successió de les coses, considerada com a transcorrent d’una manera continua i uniforme. (Experiències viscudes per el nen).
 Fase sensoriomotora de 0 a 2 anys , assimila el temps biològic i ritmes interns del cos. Adquisició d’elements bàsics.
·         Fase representativa el nen organitza i representa les accions en el temps objectiu.(temps subjectiu-objectiu)
o   2 any compren la paraula aviat.
o   3 diferencia present i futur.
o   4 distingeix els termes del dia.
o   7 comença actua en el temps objectiu i s’organitza.

Factors d’estructuració temporal:
·         Maduració neurològica.
·         Desenvolupament postural.
·         Funcions sensorials.
·         Desenvolupament motor.
·         Interacció humana.
Tipus de temps:
·         Biològic ritmes del propi cos cada persona té el seu (estiu hivern).
·         Subjectiu és sent segons la pròpia motivació (a les 8  aniré a passejar).
·         Objectiu sempre transcorre en una velocitat i per a tots igual (hores rellotge).

jueves, 3 de marzo de 2011

ACTIVITAT 5 OBSERVACIÓ TÒNIC-POSTURALPodem observar el nen assegut davant d'un ordinador.Veiem que amb una mà s'aguante i l'altra toca les tecles del ordinador. La seva postura esta inclinat cap endavant, doncs té un equilibri estàtic, ja que es mante sol assegut. La pinça la te assolida, utilitza la mà dreta però la seva lateralitat no esta definida.El mùsculs estàn en repos al estat sentats, doncs te un to de fons i una bona eutonia per la postura.
Té uns 10 mesos.
Aquesta nena esta en cuclilles, intenta agafar l'herba amb la mà esquerra. La lateralitat és homogènia però no es determinada fins apartir dels 3-6 anys.Té coordinació oculo-manual. El equilibri és dinàmic, ja que no cau i manté la posició.
Té uns 12-14 mesos.

És un nen correctament assegut en una cadira fen un dibuix, l'equilibri és dinàmic, ja que la postura que esta és correcta. La lateralitat homogènia perquè utilitza la part dreta per agafar el color amb la mà dreta i amb la esquerra agafar el paper.
Té uns 5 anys.