domingo, 26 de diciembre de 2010

OBSERVACIÓ DEL MOVIMENT ACTIVITAT 4

1- IMATGE

El periode evolutiu és de 4 a 6 mesos, ja que ell mateix s'ha agafar amb les mans els peus, i també situat en aquesta posició supina s'impulsa activament agafant-se a les mans d'algu. Porta les mans davant del cos.
Esta content i mirant alguna persona coneguda o alguna cosa que li crida l'atenció, ja que gira el cap.
Escala evolutiva correspont al concepte de PETITS MÚSCULS.
La prensió  és la coordinació entre el espai visual i l'espai tàctil: el nen observa detingudament les seves mans
i s'ha agafar els peus o un objecte.2- IMATGE

El periode evolutiu és de 9 a 11 mesos, ja que és desplaça sol per terra, reptant, a culades i en aquesta imatge a cuatre grapes.
L'escala evolutiva  correspon als PETITS MÚSCULS.
Esta conten hi va abuscar alguna cosa o experimentar per ell mateix.
Cordinar el moviment braçcos i cames.
La prensió entre el novè i desè mes entren en joc les articulacions del braç i la mà,  agafar el que vol amb la pinça formada pel polze i l'index.
3- IMATGE

És una nena de 6 anys i esta enfadada, penso que no li agrada gaire el menjar. I suposo que mira a la mare, esperant que li digui alguna cosa.
Aquesta imatge te una expressió molt personal atraves dels gestos que fa.
L'activitat motora de l'èsser huma es converteix en llenguatge corporal ja que es carrega de sentiments i d'emocions.4- IMATGE

Són nens de uns dos anys, ja que poden menjar sols.
El desenvolupament és diferent, són nens del tercer món i el seu desenvolupament motriu  no esta igual de desarrollat que els nens amb les seves necesitats cobertes.
Estan contents, tenen menjar, aunque la expresió no s'identifica gaire be.


miércoles, 15 de diciembre de 2010

UF2 PROPOSTA INDIVIDUAL ACTIVITAT 2

PERÍODE EVOLUTIU

Primer any
- Mantenint-li el cos posició erecta, sosté el cap durant mes de deu segons. (3-4-5 mesos)
-Es gira tot sol passant de cap avall a cap amunt.  (5-6-7 mesos)
-Es desplaça sol per terra, a culades o quatre grapes. (9-10-11 mesos)
-Se sosté tot sol, dret, sense agafar-se en lloc durant més de deu segons. (11-12-13 mesos)


Segon any
-Camina tot sol un mínin de deu passes. (13-14-15 mesos)
-Deixant-lo assegut a terra és capaç d'axecar-se tot sol, sense agafar-se. (15-16-17 mesos)
-Puja i baixa un graó d'escala donant-li la ma. (18-19-20 mesos)
-Comença a córrer lliurement. (22-23-24 mesos)


Tercer any
-Amassa la plastilina amb les mans i recull amb les mans una pilota llençada cap a ell (acció d'entomar) a una distància no superior a un metre. (24.30 mesos)
-Fa traços de verticals i horizontals per imitació sense control de límits i sense agafar correctament el llapis. També construeix una torre de sis cubs. (30-36 mesos)